Kestävä kehitys tuo terveyttä ja hyvinvointia.

Tupakka kylvää kuolemaa.

Tupakka on maailman yleisin ehkäistävissä oleva kuolemien aiheuttaja.

Tupakkaan kuolee yli 8 miljoonaa ihmistä vuosittain.

Passiivinen tupakointi aiheuttaa yli 800 000 kuolemaa vuosittain.

Lähteet: Tobaksfakta 2018, www.suomenash.fi, Agenda2030 – kestävän kehityksen tavoitteet.