Filha ry edistää väestön keuhkoterveyttä sekä torjuu keuhkosairauksia ja tuberkuloosia. Filha koordinoi Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa ja Vertaistuella eroon tupakasta -hankkeita.

Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa

Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa -hankkeen tavoitteina on vähentää varusmiesten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä, muuttaa varusmiesten ja Puolustusvoimien henkilökunnan asenteita vähemmän salliviksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytölle, tarkentaa Puolustusvoimien sisäisiä ohjeita ja parantaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukea koskevaa tietoa ja tuen saatavuutta.

Filha on koordinoinut hanketta vuosina 2013-2017. Hankkeessa ovat mukana Filhan lisäksi Puolustusvoimat ja Syöpäjärjestöt. Muita yhteistyökumppaneita ovat Sotilaskotiliitto, varusmiestoimikunnat, Varusmiesliitto ja Sotilasurheiluliitto.

Vertaistuella eroon tupakasta

Filhan Vertaistuella eroon tupakasta -hanke alkoi vuonna 2016. Hankkeen kohderyhmänä ovat tupakoijat sekä erityisesti paljon tupakkatuotteita käyttävät väestöryhmät, kuten työttömät, mielenterveyskuntoutujat ja muut sosioekonomisesti haasteelliset ryhmät sekä kohderyhmien kanssa toimivat tahot.

Hankkeessa koulutetaan tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta. Lisäksi selvitetään yhteistyössä kohderyhmien sekä kohderyhmien kanssa työtä tekevien järjestöjen ja toimijoiden kautta, millaiset tupakoinnin lopettamisen tukipalvelut sopivat parhaiten kohderyhmille.

Vuonna 2016 erityisenä hankealueena toimi neljä kuntaa Pohjois-Karjalan alueella. Vuonna 2017 hanke laajenee Kymenlaakson alueelle. Asiantuntija-apua annetaan valtakunnallisesti. Yhteistyökumppaneita ovat paikalliset työttömien yhdistykset, mielenterveysjärjestöt ja muut paljon tupakkatuotteita käyttävien erityisryhmien parissa toimivat järjestöt, oppilaitokset ja muut tahot.

Filha ry:n logo

Lisätietoja:

Anelma Lammi
projektivastaava
anelma.lammi@filha.fi

Patrick Sandström
erityisasiantuntija
patrick.sandstrom@filha.fi

www.filha.fi