fbpx

Filha

Filha on keuhkoterveysjärjestö, joka toimii keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisemisen, hoidon kehittämisen sekä tupakoimattomuuden ja allergiaterveyden alueilla.
Filha toteuttaa vuonna 2021 STEA:n rahoituksella Irti nuuskasta hanketta.

Irti nuuskasta

Nuuskan käyttö on selvästi nouseva trendi ja tämä näkyy myös varusmiesten parissa. Irti nuuskasta -hanke tarjoaa varusmiehille motivointia, rohkaisevia esimerkkejä, konkreettista lopettamisen tukea nuuskan käytön vähentämiseen ja lopettamiseen sekä tietoa. Hankkeen tavoitteet keskittyvät varusmieheen omaa käytöstään pohtivana ja omia valintojaan tekevänä yksilönä. Nuuskan käytön vähentämisessä tarvitaan tietoa nuuskan käytön vaikutuksista, lopettamisen tuen muodoista sekä asennemuutosta.

Hanketta toteuttaa Filha ry yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Hanke on kolmivuotinen vuosina 2019 – 2021. Hankkeen pilottivaruskuntia ovat Kaartin Jääkärirykmentti ja Panssariprikaati. Tietoutta lisätään ensin pilottivaruskunnissa kohtaamisissa varusmiesten kanssa ja sen jälkeen toteutettuja aktiviteetteja kuvataan ja levitetään esim. varusmiestoiminkuntien kautta muiden varuskuntien varusmiehille.

Filha koordinoi vuosina 2013-2017 Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa -hanketta ja Irti nuuskasta -hanke on jatkoa tälle työlle. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat varusmiestoimikunnat, Sotilaskotiliitto, Sotilasurheiluliitto ja Varusmiesliitto.

Vertaistuella eroon tupakasta

Filha ry on STEA:n rahoituksella (2017–2020) kouluttanut tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaajia. Hankkeessa kehitetyt aineistot ovat vertaisohjaajien, tupakoinnin lopettajien sekä terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettävissä Filha ry:n verkkosivuilla (www.filha.fi/tupakka).

Filha ry:n logo

Lisätietoja:

Anelma Lammi
projektivastaava
anelma.lammi@filha.fi

Patrick Sandström
erityisasiantuntija
patrick.sandstrom@filha.fi

www.filha.fi 

Vertaistuella eroon tupakasta
Irti nuuskasta