Filha on keuhkoterveysjärjestö, joka toimii keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisemisen, hoidon kehittämisen sekä tupakoimattomuuden ja allergiaterveyden alueilla. Filha koordinoi mm. Vertaistuella eroon tupakasta – ja Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa -hankkeita.

Vertaistuella eroon tupakasta

Filha ry kouluttaa tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta.  Tukea suunnataan erityisesti paljon tupakkatuotteita käyttäviin väestöryhmiin, kuten työttömiin, mielenterveyskuntoutujiin ja runsaasti tupakoiviin maahanmuuttajaryhmiin sekä näiden kohderyhmien kanssa toimiviin tahoihin.

Selvitetään yhteistyössä kohderyhmien sekä kohderyhmien kanssa työtä tekevien järjestöjen ja toimijoiden kautta, millaiset tupakoinnin lopettamisen tukipalvelut sopivat parhaiten kohderyhmille.

Vuonna 2018 erityisenä hankealueena Kymenlaakson alue ja uutena alueena Pääkaupunkiseutu.  Yhteistyökumppaneita ovat paikalliset työttömien yhdistykset, mielenterveysjärjestöt ja muut paljon tupakkatuotteita käyttävien erityisryhmien parissa toimivat järjestöt, oppilaitokset ja muut tahot.

Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa

Tavoitteina on vähentää varusmiesten tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttöä sekä muuttaa varusmiesten ja Puolustusvoimien henkilökunnan asenteita. Hankkeessa vaikutetaan myös Puolustusvoimien sisäisiin ohjeisiin tupakoinnista ja lisätään tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tukea koskevaa tietoa ja tuen saatavuutta.

Filha koordinoi hanketta vuosina 2013−2017 ja sille toivotaan jatkoa varusmiesten nuuskaamisen vähentämiseksi. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Muina yhteistyökumppaneina ovat olleet varusmiestoimikunnat ja Sotilaskotiliitto sekä järjestökentällä Suomen Syöpäyhdistys, Sotilasurheiluliitto ja Varusmiesliitto.

Filha ry:n logo

Lisätietoja:

Anelma Lammi
projektivastaava
anelma.lammi@filha.fi

Patrick Sandström
erityisasiantuntija
patrick.sandstrom@filha.fi

www.filha.fi