fbpx

Filha

Filha on keuhkoterveysjärjestö, joka toimii keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisemisen, hoidon kehittämisen sekä tupakoimattomuuden ja allergiaterveyden alueilla.
Filha toteuttaa vuonna 2019 STEA:n rahoituksella Vertaistuella eroon tupakasta sekä Irti nuuskasta hankkeita.

Vertaistuella eroon tupakasta

Filha ry kouluttaa tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta.  Tukea suunnataan erityisesti paljon tupakkatuotteita käyttäviin väestöryhmiin, kuten työttömiin, päihde- ja mielenterveyskuntoutujiin, runsaasti tupakoiviin maahanmuuttajaryhmiin, vankeihin, runsaasti tupakoiviin nuorten ryhmiin, nuoriin raskaana oleviin sekä näiden kohderyhmien kanssa toimiviin tahoihin.

Selvitetään yhteistyössä kohderyhmien sekä kohderyhmien kanssa työtä tekevien järjestöjen ja toimijoiden kautta, millaiset tupakoinnin lopettamisen tukipalvelut sopivat parhaiten kohderyhmille.

Vuonna 2019 hankealueina jatkavat Kymenlaakson alue, Pohjois-Karjala ja Pääkaupunkiseutu.  Asiantuntijatukea ja koulutustoimintaa on kuitenkin tarvittaessa valtakunnallisesti. Yhteistyökumppaneita ovat paikalliset työttömien yhdistykset, mielenterveysjärjestöt ja muut paljon tupakkatuotteita käyttävien erityisryhmien parissa toimivat järjestöt, oppilaitokset ja muut tahot.

Irti nuuskasta

Nuuskan käyttö on selvästi nouseva trendi ja tämä näkyy myös varusmiesten parissa. Irti nuuskasta -hanke tarjoaa varusmiehille motivointia, rohkaisevia esimerkkejä, konkreettista lopettamisen tukea nuuskan käytön vähentämiseen ja lopettamiseen sekä tietoa. Hankkeen tavoitteet keskittyvät varusmieheen omaa käytöstään pohtivana ja omia valintojaan tekevänä yksilönä. Nuuskan käytön vähentämisessä tarvitaan tietoa nuuskan käytön vaikutuksista, lopettamisen tuen muodoista sekä asennemuutosta.

Hanketta toteuttaa Filha ry yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Hanke on kolmivuotinen vuosina 2019 – 2021. Hankkeen pilottivaruskuntia ovat Kaartin Jääkärirykmentti ja Panssariprikaati. Tietoutta lisätään ensin pilottivaruskunnissa kohtaamisissa varusmiesten kanssa ja sen jälkeen toteutettuja aktiviteetteja kuvataan ja levitetään esim. varusmiestoiminkuntien kautta muiden varuskuntien varusmiehille.

Filha koordinoi vuosina 2013-2017 Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa -hanketta ja Irti nuuskasta -hanke on jatkoa tälle työlle. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat varusmiestoimikunnat, Sotilaskotiliitto, Sotilasurheiluliitto ja Varusmiesliitto.

Filha ry:n logo

Lisätietoja:

Anelma Lammi
projektivastaava
anelma.lammi@filha.fi

Patrick Sandström
erityisasiantuntija
patrick.sandstrom@filha.fi

www.filha.fi 

Vertaistuella eroon tupakasta
Irti nuuskasta