Vuonna 2018 Suomen yli 20-vuotiaasta aikuisväestöstä tupakoi päivittäin 12 prosenttia: miehistä 14 prosenttia ja naisista 11 prosenttia. Tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, erityisesti miehillä: esimerkiksi 1980-luvulla noin joka kolmas mies poltti päivittäin, naisista joka viides.

Neljä viidestä päivittäin tupakoivasta on huolissaan siitä, miten tupakointi vaikuttaa terveyteen. Yli puolet haluaisi lopettaa ja runsas kolmasosa on yrittänyt lopettaa tupakoinnin.

Vuonna 2018 korkeasti koulutetuista tupakoi 5,9 prosenttia, keskitason koulutuksen saaneista 10,7 ja matalan koulutustason saaneista 17,6 prosenttia.

Tupakkatilastossa olevan ennakkotiedon mukaan vuonna 2018 tupakoi raskauden aikana 11 prosenttia synnyttäjistä. THL:n Perinataalitilaston mukaan puolet (51 prosenttia) kaikista raskauden aikana tupakoineista lopetti tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Raskauden aikainen tupakointi on yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä. Vuonna 2018 alle 20-vuotiaista synnyttäjistä tupakoi 39 prosenttia. Heistä 42 prosenttia  kertoi lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimäisen kolmanneksen aikana. Vastaavasti yli 35-vuotiasita synnyttäjistä tupakoi seitsemän prosenttia raskauden aikana ja 42 prosenttia lopetti tupakoinnin raskauden aikana.

Valtaosa suomalaisnuorista ei polta.  Vuoden 2019 Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan suomalaisista 14–18-vuotiaista nuorista tupakoi päivittäin seitsemän prosenttia, pojista kuusi ja tytöistä seitsemän prosenttia. Käyttö lisääntyy hieman iän myötä.

Muutos nuorten tupakoinnin vähenemisessä on ollut selkeä. Vuosituhannen alussa 14-18-vuotiaista päivittäin poltti  savukkeita 25 prosenttia.

Valtaosa kodeista savuttomia

Vanhempien tupakointi vähenee edelleen. Nuorten terveystapatutkimukseen osallistuneista nuorista 55 prosenttia kertoi, ettei heidän isänsä ole koskaan tupakoinut heidän elinaikanaan. Vastaava luku äitien kohdalla oli 72 prosenttia.

Melkein kaikki nuoret asuvat savuttomassa kodissa. Nuorten altistuminen tupakansavulle on kaiken kaikkiaan vähentynytmerkittävästi ja vain muutama prosentti oleskelee vähintään tunnin tupakansavuisissa tiloissa päivän aikana, 12-vuotiaista ei juuri kukaan.

Nuorista 96 prosenttia  ilmoitti, ettei kukaan saa tupakoida heidän kotinsa sisätiloissa. Vain muutama prosentti nuorista ilmoitti, että kodissa tupakointi on sallittu joskus tai joissakin paikoissa. Juuri kenenkään mielestä kodissa ei
saanut vapaasti tupakoida. Lähes sama tulos koski sähkösavukkeita, mutta joissakin
kodeissa näitä sai vapaasti käyttää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan tupakointi on vähentynyt niin lukiolaisilla kuin ammattiin opiskelevilla. Suhteellinen ero lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kesken on samalla kasvanut. Nuorilla ja nuorilla aikuisilla nuuskan käyttö on yleistynyt.

Tiesitkö että,

  • Suomessa joka toinen tupakoitsija kuolee tupakoinnista aiheutuviin sairauksiin
  • Joka kolmas syöpä johtuu tupakoinnista.
  • Joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa tupakka on tärkein riskitekijä.