Sähkösavukkeiden markkinoinnissa korostetaan usein niiden vaarattomuutta ja sitä, että niitä voi käyttää missä tahansa. Niiden kerrotaan myös auttavan tupakoinnin lopettamisessa. Todellisuudessa sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksesta terveyteen ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Maailman terveysjärjestö WHO ja useat  tutkijat ovat huolissaan siitä, että sähkötupakassa nikotiini vedetään keuhkoihin lämpimänä höyrynä. Tällaisen altistuksen myrkyllisyyttä ja fysiologista vaikutusta ei ole selvitetty perusteellisesti.

Ei auta irti riippuvuudesta

Tutkimukset viittaavat siihen, että sähkösavukkeiden käyttäjät eivät pääse irti nikotiiniriippuvuudesta. Tutkijat varoittavat, että erilaisten makuaineiden ja helposti hengitettävän höyryn avulla nuorten on helppo opetella tupakointia, jolloin kynnys varsinaiseen tupakointiin madaltuu.

WHO ei suosittele sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamisen apuna, eikä myöskään sallisi niiden käyttöä savuttomiksi ympäristöiksi määritellyissä tiloissa.

Pojat kokeilevat

Sähkösavukkeiden esiinmarssi tapahtui Suomessa vuonna 2010. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan sähkösavukekokeilut ovat lisääntyneet 16- ja 18-vuotiailla pojilla, mutta eivät muissa ikä- tai sukupuoliryhmissä. Päivittäin sähkösavuketta käytti 18-vuotiaista miehistä alle kaksi prosenttia vuonna 2017, samanikäisten naisten keskuudessa sähkösavukkeita päivittäin käyttäviä  ei ollut.

Päivittäin sähkösavukkeita käyttävien osuus 14-16-vuotiaiden tyttöjen ja poikien keskuudessa vaihteli 0,1 prosentista 1,4 prosenttiin, mutta 12-vuotiaat eivät käyttäneet sähkösavukkeita päivittäin tai edes kerran viikossa. Sähkösavukkeen kokeilijoista ja käyttäjistä noin puolet käyttää sähkösavukkeissa nikotiinipitoisia nesteitä.

Laissa rinnastetaan savukkeisiin

Sähkösavukkeita koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeitakin: sähkösavukkeiden käyttö on kielletty tiloissa, joissa tupakointi on kielletty. Sähkösavukkeita ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille, eikä alaikäinen saa pitää sähkösavukkeita halussaan. Myös niiden markkinointi ja esilläpito vähittäismyynnissä on kielletty.

Sähkösavukkeita ja niissä käytettäviä nikotiininesteitä saa myydä myyntipaikkakohtaisella vähittäismyyntiluvalla. Sen myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Sähkösavukkeiden ja  nikotiininesteiden netti- ja muu etämyynti on ollut kiellettyä 1.7.2017 alkaen.

Sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnissa ETA-maiden ulkopuolelta on 24 tunnin aikaraja. Voidakseen tuoda tuotteita maahan, henkilön pitää siis olla poissa Suomesta yli 24 tuntia.

Nikotiininesteissä ei ole saanut olla esimerkiksi karkki- ja hedelmämakuja vuoden 2018 alusta alkaen. Sähkösavukkeet ja nesteiden täyttösäiliöt on suojattava lapsilta ja väärinkäytöltä sekä rikkoutumiselta ja vuodoilta, ja niissä on oltava vuotamattoman täytön varmistava mekanismi.

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksissa on oltava (Tupakkalain 36 §)

  • luettelo tuotteen sisältämistä ainesosista
  • maininta tuotteen nikotiinipitoisuudesta ja annostuksesta
  • valmistajan eränumero
  • suositus tuotteen pitämisestä lasten ulottumattomissa
  • suomen- ja ruotsinkieliset terveysvaroitukset sekä
  • lehtinen, joka sisältää tietoja tuotteesta ja sen käytöstä sekä tarvittavat yhteystiedot.

Tiesitkö että,

Sähkösavukkeet ovat erityisen vaarallisia nuorille, koska
aivot kehittyvät 25 ikävuoteen asti. Nuorten altistuminen
nikotiinille voi johtaa riippuvuuteen ja haitata
oppimista.

Lisää tietoa sähkösavukkeista:
Sähkösavuke – väitteitä ja faktaa -esite