fbpx

EHYT

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry haluaa osaltaan olla vaikuttamassa tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistämiseen. EHYT tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

EHYT toimii monilla eri sektoreilla tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla väestön myönteistä asennoitumista nikotiinittomuuteen, ehkäisemällä nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamista, tukemalla käytön lopettamista sekä vahvistamalla tupakkalain täytäntöönpanoa.

Ehkäisevä työ painottuu lapsiin ja nuoriin

Keskeisellä sijalla EHYTin nikotiinituotteiden ehkäisy- ja vähentämistyössä ovat lapset ja nuoret. EHYT vahvistaa nuoria kohtaavien aikuisten osaamista ja kannustaa puuttumaan nuorten nikotiinituotteiden käyttöön ja välittämiseen tarjoamalla tietoa ja työkaluja eri toimintaympäristöihin ja elämänvaiheisiin.

Nuuska-agenttimallissa vapaaehtoiset, yläkouluikäiset nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan käytön vaikutuksista eri näkökulmista sekä ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämistä alaikäisille, lisätä kriittistä suhtautumista päihteiden välittämiseen sekä kartoittaa ja parantaa nuorten kokemaa turvallisuuden tunnetta julkisissa tiloissa, joissa esiintyy päihteiden käyttöä.

Lisätietoja:

Saija Himanka
asiantuntija
saija.himanka@ehyt.fi

www.ehyt.fi