fbpx

EHYT

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry haluaa osaltaan olla vaikuttamassa tupakoimattomuuden ja nikotiinittomuuden edistämiseen. EHYT tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

EHYT toimii monilla eri sektoreilla tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla väestön myönteistä asennoitumista nikotiinittomuuteen, ehkäisemällä nuorten nikotiinituotteiden käytön aloittamista, tukemalla käytön lopettamista sekä vahvistamalla tupakkalain täytäntöönpanoa.

Smokefree-toiminta

Keskeisellä sijalla EHYTin nikotiinituotteiden käytön ehkäisy- ja vähentämistyössä ovat lapset ja nuoret. Osana koulujen ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä toteutetaan Smokefree-toimintaa, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten nikotiinitonta elämäntapaa ja ehkäistä nikotiinituotteiden käyttöä.

Smokefree-kilpailu on yläkouluille ja yläkouluikäisten harrasteryhmille suunnattu nikotiinittomuuskilpailu, johon osallistuvat ryhmät sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä sähkösavuketta kuusi kuukautta kestävän kilpailukauden ajan.

Nuuska-agenttimallissa vapaaehtoiset, yläkouluikäiset nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyön tekijöitä ja vertaisosaajia nuorten keskuudessa. Mallin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskan käytön vaikutuksista eri näkökulmista sekä ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä.

Lisätietoja:

Katri Saarela
koulutussuunnittelija
katri.saarela@ehyt.fi

www.ehyt.fi
www.smokefree.fi
www.nuuskakoukku.fi