fbpx

Lähtemällä kauas oppii katsomaan lähelle

Tupakoinnin vähentämiseen keskittyvä kehitysyhteistyöhankkeemme Kirgisiassa ja Keski-Aasiassa on antanut meille paljon.  Olemme saaneet tuntea, että tekemämme työ on merkityksellistä ja tärkeää. Emme ole ainoastaan olleet kouluttamassa ja opettamassa muita, vaan olemme samalla saaneet intoa omaan työhömme.

Työmme Kirgisiassa alkoi vuonna 2011. Nykyinen hanke jatkuu vuoteen 2020, ja sen on tarkoitus laajentua naapurimaihin Tadžikistaniin ja Uzbekistaniin. Filha ry:n toiminta keuhkoterveyden hyväksi Kirgisiassa alkoi jo 20 vuotta sitten Kirgisian terveysministeriön pyynnöstä. Yhteistyö paikallisten kanssa on ollut erinomaista.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Aasiaan tupakkatuotteiden käytön vähentämisen työn verkosto, jossa paikallisilla asiantuntijoilla on keskeinen rooli. Olemme kouluttaneet lääkäreitä ja terveydenhoitohenkilökuntaa, opettajia, paikallishallintoa, mediaa sekä kyläterveyskomiteoiden vapaaehtoistyötä tekeviä jakamaan tietoa eteenpäin.

Terveys on myös kunnioitusta ja toisten ihmisten huomioimista.

Hankkeen myötä olemme oppineet, että terveys on muutakin kuin sairauksien ehkäisemistä: se on kunnioitusta ja toisten ihmisten huomioon ottamista.  Kirgisialaisesta yhteisöllisyydestä ja välittämisestä meillä suomalaisilla olisi opittavaa.

Uskomme koulutuksen merkitykseen on vahvistunut. Muutosta on mahdollista saada puutteellisiinkin oloihin. Meidän velvollisuutemme on jakaa omia kokemuksiamme ja tietoa myös niihin maihin, joissa asiat eivät ole yhtä hyvällä tolalla kuin meillä.

Paikallisten tiedonjano on ollut koskettavaa.

Hankkeemme onkin otettu erinomaisesti vastaan.  Paikallisten into ja tiedonjano on ollut koskettavaa. Tuntuu, että he kokevat kunnia-asiakseen olla mukana tupakoinnin vähentämistyössä ja ovat oivaltaneet sen merkityksen terveyden ylläpitämisessä.

Kun on oikea halu auttaa ihmisiä tekemään parempia terveyteen liittyviä päätöksiä, rahoituksella tai palkkion suuruudella ei ole juuri merkitystä. Tämän näkee erityisesti kylien terveyden edistämisen komiteoissa, joissa vapaaehtoiset tekevät pyyteettömästi työtä kyläläisten terveyden edistämisen eteen.

Ihmisillä on ollut suuri halu saada tietoa terveyteen liittyvien päätösten tueksi. He haluavat tietää tupakoinnin seurauksista ja mahdollisuudesta muutokseen. Olemme huomanneet tämän sekä kohtaamisissa väestön kanssa että koulutuksissa ja keskusteluissa paikallisten asiantuntijoiden kanssa.

Ihmiset haluavat tietää tupakoinnin seurauksista ja mahdollisuudesta muutokseen.

Varsinkin maaseudun pienissä kylissä huomaa yhteisöllisyyden, jollaiseen emme ole tottuneet. Meitä vastassa on paikallishallinnon edustajia, lääkäreitä, opettajia, kyläterveyskomitean edustajia sekä tupakoinnin lopettaneita, jotka haluavat kertoa tarinansa. Keskusteluissa he ylpeänä esittävät, mitä ovat tehneet väestön ja oman terveyden edistämisen hyväksi sekä pohtivat keskenään, miten voisivat parhaiten edistää asioita kylässään.

Näissä kirgisialaisissa kylissä huomaa seuraavansa keskustelua, joka kiteyttää koko hankkeen toimintatavan ydintä: yhdessä tekeminen väestön terveyden parantamiseksi.

Asiantuntemuksen lisäksi tarvitaan tietoa paikallisesta kulttuurista.

Toki olemme kohdanneet myös kulttuurien yhteentörmäyksiä. Erityisesti ne liittyvät tapoihin toimia. Nämä ovat vahvistaneet ajatusta, että asiantuntemuksen lisäksi tulee olla tietoa paikallisesta kulttuurista, jotta saa viestinsä parhaalla mahdollisella tavalla perille. Kirgisialainen hankekoordinaattorimme on auttanut tässä erityisesti.

Kulttuurien törmäykseksi voisi kutsua myös sitä lämpöä, jonka olemme Kirgisiassa kohdanneet: tapaa toivottaa vieras tervetulleeksi sekä huolehtia läheisistä, vaikka itsellä on pulaa vähän kaikesta. Kylässä pidetään huolta toinen toisistaan. Pulassa olevia autetaan yhteisvoimin, yhdessä iloitaan ja yhdessä osallistutaan suruun.

Kirgisialaisilta olemme oppineet tyytyväisyyttä elämän pienistä asioista. Samalle koemme surua siitä, ettemme voi auttaa enempää.

Lue lisää kehitysyhteistyöhankkeestamme Keski-Aasiassa.

Mervi Hara

Mervi Hara on Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja. Hän ihmettelee elämän monimuotoisuutta ja innostuu uusista haasteista.

Patrick Sandström

Patrick Sandström on Filha ry:n erityisasiantuntija.