Mitä siinä on?

 • nikotiinipitoista tai nikotiinitonta nestettä
 • propyleeniglykolia tai glyserolia, vettä ja joskus makuaineita
 • raskasmetalleja ja pienhiukkasia
 • useita haitallisia aineita, kuten PAH- ja VOC -yhdisteitä
 • samoja syöpävaarallisia yhdisteitä kuin tupakansavussa, mutta määrät ovat pienempiä

Aiheuttaa riippuvuutta

 • nikotiini aiheuttaa erittäin voimakasta riippuvuutta
 • Maailman terveysjärjestö WHO pitää sähkö- savuketta haitallisena eikä suosittele sitä avuksi tupakoinnin lopettamiseen
 • tutkimusnäyttö sähkö- savukkeiden tehosta tupakoinnin lopettamisessa on puutteellista ja ristiriitaista

Vahingoittaa terveyttä

 • käyttö haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimintakykyä
 • käyttö voi edesauttaa sydän- ja verisuoni- taudeille altistavien muutosten syntyä
 • nikotiini kiihdyttää sydämen lyöntinopeutta, supistaa verisuonia, nostaa verenpainetta, vähentää insuliini- herkkyyttä ja aiheuttaa muutoksia aivoissa
 • käyttäjät ovat raportoineet mm. rintakipua, huimausta, nopeutunutta sykettä, pää- ja kurkkukipua sekä nielun ja suun ärsytystä
 • tarkkaa tietoa pitkä aikaisen käytön vaikutuksista terveyteen ei ole
 • sähkösavukenesteiden kemikaalien yhteis- vaikutuksia ei tunneta

Riski myös sivullisille

 • nikotiininestettä nielevä voi saada nikotiinimyrkytyksen ja menehtyä
 • sähkösavukkeen höyry on haitallista myös sivullisille
 • nikotiinipitoinen höyry nostaa myös sivullisten veren nikotiinipitoisuutta